PRAESAs diplom. Beskuren bild.

Maja K Zetterberg och Siri Ahmed Backström om arbetet bakom årets diplom

Illustratörerna Maja K Zetterberg (text) och Siri Ahmed Backström (illustrationer) är skaparna bakom årets ALMA-diplom. Vi frågade dem om de kunde beskriva arbetet med diplomets tillkomst.

Hur tänkte ni när ni fick frågan om att göra årets diplom?

Det var en stor ära att få uppdraget att skapa diplomet till ett så stort och viktigt pris. Det kändes förstås väldigt roligt! Det var också en lite annorlunda utmaning, att skapa något tillsammans som skulle bli till ett enda original. Vi arbetar båda vanligtvis med bilder och text som efterbehandlas i dator och trycks upp i ett större antal exemplar.

Beskriv den kreativa processen!

Vi började med att diskutera, göra research och ha workshops tillsammans. Tidigare år har kalligraf och illustratör arbetat mer åtskilt med diplomen, men eftersom vi delar kontor kunde vi ha ett tätt samarbete redan från början. Vi tittade på PRAESAs verksamhet och pratade om vad vi tyckte kändes viktigt att lyfta fram. Siri ville gestalta känslan av frihet och stolthet som kommer med ett eget modersmål att läsa och uttrycka sig på, Maja tog fasta på läsglädjen och PRAESAs arbete med de många olika språken. Vi arbetade mycket med att få text och bild att interagera utan att tappa känslan av exklusivitet som vi ville att diplomet skulle ha.

… och arbetet i ateljén, hur gick det till?

Vi fick fria händer, men uppmuntrades att ha PRAESAs arbete i åtanke när vi skapade diplomet. Vi skissade tillsammans fram ett koncept och arbetade sen på varsitt håll med text och bild, men stämde av med varandra ofta och tog gemensamma beslut om t ex pappersval. Vi använde oss också av samma sorts pennor så att uttrycket i text och bild genom färg och textur hängde ihop. Siri skissade med blyerts och färgpennor och hann prova ett par varianter av bilden innan den slutgiltiga versionen blev klar. Maja skissade på olika former och färger på tecknen och finputsade den slutgiltiga formen som sedan kalkerades med hjälp av ljusbord på diplomet.

Vad var svårast och vad var lättast?

Förutom att det var många val: färger, storlek, papperstyp, layout, vilket var i stort sett fritt för oss att välja, var det helt klart svårast att göra ett endaste fläckfritt original. Att inte få slutföra i Photoshop på datorn var lite nervöst.

Lättast var att det överlag var ett så roligt uppdrag, det var ett väldigt lustfyllt arbete och ett roligt samarbete. Och så var det lätt när det var färdigt, och så fint att se pristagarna ta emot diplomet på Konserthusets scen.

Diplomet utstrålar glädje och lekfullhet, något som vi tycker PRAESAs verksamhet står för — så vi är nöjda och hoppas att PRAESA är det också!