Foto: Stefan Tell

Nomineringsprocessen till 2016 års pris inleds idag

I dag startar nomineringsprocessen till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2016.

Utsedda nomineringsinstanser över hela världen har nu möjlighet att föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer eller institutioner som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande. Möjligheten att nominera kandidater är öppen till den 15 maj.

Mer information om nomineringsprocessen här