De nominerade kandidaterna för 2013 offenliggjorda

Larry Lempert, ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) offentliggjorde idag på bokmässan i Frankfurt att 207 kandidater från 67 länder är nominerade till priset 2013. Av dessa har 61 aldrig tidigare varit nominerade.

Siffran är en markant ökning från förra året då 184 kandidater stod på nomineringslistan. Också antalet nomineringsinstanser har i år ökat påfallande, från runt 110 instanser de senaste åren till 122 instanser för 2013. Nomineringsinstanserna består av internationella, nationella och regionala organisationer och forskningsinstitutioner med anknytning till barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande.

– Ökningen av antalet nominerade kandidater och nomineringsinstanser visar på ett stigande intresse av att i internationella sammanhang föra fram goda exempel på högkvalitativa konstnärskap, säger juryns ordförande Larry Lempert. 

Priset delas ut till nu levande upphovsmän och aktiva organisationer. Författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande organisationer kan belönas. Av 2013 års nominerade kandidater är 37% författare, 25% illustratörer, 14% läsfrämjande organisationer, 13 % både författare och illustratörer, 5% läsfrämjande personer och 1% berättare. Av alla kandidater är 5% nominerade i flera kategorier. Av 177 nominerade personer är 93 män och 84 kvinnor. 

Mottagaren eller mottagarna av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013 tillkännages 13.00 den 26 mars 2013.

Nomineringslistan finns tillgänglig här.