Astrid Lindgren-konferens i Vimmerby

Mottagaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2012, Guus Kuijer, medverkar vid årets Astrid Lindgren-konferens. Den nederländske författaren Guus Kuijer håller en avslutande föreläsning fredagen den 25 maj kl.14.00.

Astrid Lindgren-konferensen äger rum i Vimmerby den 24-25 maj. Temat är ”Om politik och barnböcker & politik i barnböcker”. En rad spännande föreläsare medverkar, bland andra författaren och debattören Nina Björk, illustratören Gunna Grähs samt författarna Gunilla Lundgren och Åsa Anderberg Strollo.

Ska vi skratta eller förfasa oss när vi tittar tillbaka på den våg av mer eller mindre ”politiska” barnböcker som producerades på 1970-talet i Sverige?  Det kommer att diskuteras under konferensen. Litteraturvetaren Lena Törnqvist kommer att tala om hur Astrid Lindgrens eget politiska och sociala engagemang avspeglas i hennes verk.

Konferensen arrangeras av Vimmerby bibliotek, Regionbibliotek Kalmar, Astrid Lindgrens Näs, Astrid Lindgren-sällskapet och Svenska Barnboksinstitutet, i samverkan med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Se hela programmet till konferensen på www.vimmerby.se/biblioteket