Foto: Stefan Tell

Hallå där, Henry Ascher

Överläkaren och docenten i barnmedicin, Henry Ascher, tillträdde den 1 juli uppdraget som ledamot i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Berätta kort om dig själv, vem är Henry Ascher?

Jag är barnläkare och jobbar mycket med flyktingbarns hälsa och rättigheter, och med alla barns rättigheter. Med åren har jag insett att hälsa är mycket mer än traditionell sjukvård. Kultur och litteratur till exempel är viktigt för människors hälsa.

Du är flerfaldigt belönad för ditt engagemang och dina insatser för barns rätt och mänskliga rättigheter. Vad är det som driver dig?

Ett rättvisepatos. Det handlar egentligen om ett motstånd mot förtryck och orättvisor, att vi sätter oss på andra människor, att vi försätter andra människor i underläge. Det kanske har att göra med min familjs bakgrund. Mina föräldrar kom till Sverige som flyktingar undan nazismen före andra världskriget. Hela min pappas släkt dog. Mina morföräldrars tankar om rättvisa och att lärdomarna från nazismens härjningar är universella har jag burit med mig genom livet. Vi måste arbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar för alla människor och förhindra att liknande övergrepp händer igen.

Var får du inspiration ifrån?

Mötet med barn, inte minst barn som lever under svåra omständigheter. Som medmänniska kan man göra mycket genom att stötta och bekräfta barnen. Med små insatser kan man göra mycket som får stor betydelse för barnen. För att ta ett exempel med flyktingbarn, så ses de ofta antingen som hjälplösa offer eller som väldigt starka individer. Vi måste inse att det inte behöver vara antingen eller, att de kan vara bådadera samtidigt.

Hur hittade du själv fram till din egen läslust?

Jag är uppväxt med mycket barn- och ungdomslitteratur, i en familj där allmänbildningen var viktig. Mötet med teatern var en annan ingång till läsningen. När jag gick i åttonde klass i Linköping, var jag med som statist i uppsättningen av Speleman på taket. Där blev jag fast. Under resten av högstadiet och gymnasiet såg jag mycket spännande teater.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som medlem i juryn för världens största barn- och ungdomslitteraturpris?

Det är otroligt hedrande att bli tillfrågad! Det är ju också ett uppdrag som det bara inte går att tacka nej till. Barnkultur och barnlitteratur är så viktigt och priset bidrar till att höja dess status. Priset har stor betydelse världen över, och jag tror att kännedomen om priset växer för år till år. Sedan är ju Astrid Lindgren och hennes arbete för barn på många sätt en stor förebild på många plan.

Vilken läsning kommer du ta med dig till hängmattan i sommar?

En alldeles för stor hög böcker, som jag försöker beta av så gott det går. Nu håller jag på att avsluta pågående projekt på arbetet innan det är dags för semester, och har inte haft tid att fundera så mycket på det. Men med på listan finns såklart att läsa de tidigare ALMA pristagarnas verk.

Läs mer om Henry Ascher här.