Tre frågor till kulturministern om ALMA

I samband med årets prisutdelning svarade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på några frågor om sin inställning till litteratur för unga.

Varför är det viktigt med ett pris för barn- och ungdomslitteratur?

- Ett pris för barn- och ungdomslitteratur uppmärksammar barns- och ungdomsförfattare och lockar förhoppningsvis till läsning. ALMA-priset är därtill världens största barnbokspris. För mig är barns och ungas rätt till kultur en av kulturpolitikens allra viktigaste frågor. Oavsett bakgrund ska alla barn få möta professionell kultur och just litteraturen är snudd på avgörande för att vi ska kunna utvecklas som människor.

Vad gör regeringen för att uppmärksamma barns och ungas läsande?

- Vi behöver göra ännu mer för att främja läsning. Men det ekonomiska stödet till barns och ungas läsande har i det närmaste fördubblats sedan 2006. Inom skolan har det gjorts en läsa-skriva-räkna-satsning för framför allt de mindre barnen som uppgått till 1,5 miljarder kr. I skollagen krävs nu också att varje skola har ett bibliotek.

- Litteraturutredningen, som presenterar sina slutsatser i höst, har i uppdrag att studera barn och ungas läsande och föreslå insatser för att öka läsandet. Dessutom har vi en särskild läsambassadör för barn- och ungdomslitteratur, författaren Johan Unenge, som också är ute på många skolor.

Vad tror du om bokens framtid?

- Det skrivna ordet har en unik förmåga att beröra läsarens inre känslor och fantasi på ett annat sätt än andra medier. Boken kan du också ta till dig i din egen takt och tempo. Även om traditionella böcker oftare kommer att återfinnas på läsplattor, i stället för i tryckt form, så är jag optimistisk om bokens - och berättandets - framtid. Och jag skulle önska att alla skolelever fick börja dagen med en halvtimmes läsning av skönlitteratur, redan från första klass.

Länk till kulturdepartementets webbsida, där ovanstående text publicerades den 29 maj, 2012.

Länk till kulturministerns tal som hölls vid prisutdelningen den 28 maj, 2012, här.