Foto: Stefan Tell

”Det är nyfikenheten att upptäcka nya böcker och författarskap som driver mig.”

Mats Kempe, bibliotekarie, författare och ny ledamot i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tog sig tid att svara på några frågor från ALMA kansliet under en semesterdag i Sundsvall.

Berätta kort om dig själv, vem är Mats Kempe?

Jag känner mig mycket som en förmedlare. Jag började i folkskolevärlden, först som elev och sedan som lärare. Jag har alltid tyckt att det varit kul att upptäcka nya saker och att sedan få sprida dem vidare, och jag tycker om de förmedlande roller som jag haft, såsom lärare, bibliotekarie, författare och kritiker. Det är nyfikenheten att upptäcka nya böcker och författarskap som driver mig.

Du arbetar vid Världsbiblioteket och har mångårig erfarenhet av läsfrämjande i en internationell kontext. Hur upplever du att böcker från olika länder och olika kulturer berikar sina läsare?

Jag tycker framför allt att man upptäcker ny och bra litteratur genom att vidga sina vyer. För mig har exempelvis asiatisk och afrikansk litteratur bjudit på några av de största läsupplevelserna de senaste åren. Det finns många intressanta böcker som inte når oss i Sverige eller som kanske översätts men inte når fram till sina potentiella läsare. Jag tror bokmarknaden ofta fokuserar lite för hårt på den inhemska och anglosaxiska litteraturen, inte minst i marknadsföringen. Som bibliotekarie vet jag att nyfikenheten på hela världens litteratur är stor hos läsarna. Jag har en känsla av att till och med övrig europeisk litteratur lätt hamnar i skymundan, och den litteratur som översätts sätts ofta inte i någon kontext, så som ett helt författarskap eller en internationell litterär strömning. Ibland handlar det om enstaka titlar som bara finns i bokhandeln en kort tid. På biblioteken hamnar de så småningom i magasin eller blir gallrade. Ofta är det väldigt bra böcker, man blir sällan besviken. Men jag har också en positiv känsla av att det här håller på att vända...

En annan sak är att upptäcka andra sätt att berätta, andra litterära traditioner och riktningar, och eftersom jag är författare tycker jag det är väldigt stimulerande. Jag får ständigt nya idéer och impulser från den internationella litteraturen.

Vad gör en bok till en bra bok?

En text behöver någon form av dynamik, den måste undersöka någonting, skriva sig bortom det man redan vet. För mig är också tonen hos berättaren viktig, att berättaren är någon jag vill umgås med under själva läsningen av boken. Har jag hittat en berättarton som jag tycker om så läser jag fortsättningsvis alla böcker av den författaren – även om inte alla böcker är lysande. Och det blir en sorts samtal där författarens skrivprocess blir viktigare att följa än de enstaka böckerna i sig. En bra bok för mig är alltså en text med dynamik – en undersökning som söker sig fram till nya litterära fält, och att det finns något i berättartonen som gör att jag vill läsa vidare.

Vad som också är viktigt i barn- och ungdomslitteraturen är förhållandet mellan text och bild. Då skapas en helt ny dynamik hos texten när bilden tillkommer. Bilderböcker ligger mig varmt om hjärtat, och jag gör ständigt nya upptäckter. En spännande tanke är om vuxenlitteraturen kunde bli mer bildsatt på samma sätt som barn- och ungdomslitteraturen.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som medlem i juryn för världens största barn– och ungdomslitteraturpris?

Det ska bli jättekul! Det som känns bäst är att få en bredare utblick över världslitteraturen. Att göra nya upptäckter och förmedla dem vidare känns otroligt tilltalande. Jag ser fram emot att få vara med och hitta nya pristagare vars verk kan bli mer uppmärksammade i världen, och hoppas också kunna bidra med att både pristagare och priset blir mer uppmärksammat världen över.

Vad kommer du själv att ta med dig för bok till hängmattan i sommar?

Per Nilssons bok Baklängeslivet, men självklart kommer jag också att beta av kandidater på årets nomineringslista…!