Nomineringsprocessen för 2013 inledd

Nomineringsprocesen för 2013 års mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne har startat. Varje år bjuder ALMA kansliet in nomineringsinstanser från hela världen att nominera kandidater. En lista över 2013 års nomineringsinstanser finns publicerade under Nomineringar, bland de inbjudna nomineringsinstanserna finns Biblioteca Nacional de Angola, National Library of Indonesia, Foire de Livre de Kinshasa och National Library of Korea. Nomineringsinstanserna har möjlighet att nominera kandidater till och med 15 maj. De nominerade kandidaterna för 2013 offentliggörs på bokmässan i Frankfurt i oktober 2012.