En försmak av Sveriges deltagande i Bologna 2013

Den 8 november arrangerade Kulturrådet ett möte på svenska ambassaden i Rom, för att presentera planerna för Sveriges deltagande som hedersgäst på den internationella barnboksmässan i Bologna 2013. I fokus var Barns rätt till kultur, vilket är det övergripande temat för Sveriges medverkan. Temat kommer att genomsyra alla presentationer och evenemang för mässans besökare.

Italienska förlag och journalister var inbjudna till mötet för att få information av det program som just nu är under produktion. Susanne Bergström Larsson och Eva Ottosson från Kulturrådet informerade om programmets olika delar; en utställning om svenska nutida illustratörer, montern för svenska utställare, presentationer av svenska författare och seminarier för pedagoger och bibliotekarier. Daniel Gustafsson Pech från Svenska institutet berättade om programmet som ska äga rum inne i Bologna.

Representanter från svenska förlag fanns på plats för att informera om nya böcker, och Åsa Warnqvist från Svenska Barnboksinsitutet gav en mycket uppskattad föreläsning om trenderna i svenska barn- och ungdomslitteraturen.

Helen Sigeland, kanslichef på Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, avslutade mötet och berättade att mottagaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013 tillkännages den 26 mars kl. 13.00.

Mer om Sveriges medverkan i Bologna här.