Lyssna på ALMAs webb

Nu kan alla lyssna på innehållet på vår hemsida, sedan tjänsterna Talande Webb och Talande Webb Plus för uppläsning av innehåll på webbplatsen har installerats. Båda är gratis för användaren.

Talande webb är ett hjälpmedel som vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning, exempelvis grava dyslektiker, personer med synnedsättning och behov av förstoring eller personer med annat modersmål än svenska.

Med Talande Webb kan användaren själv välja vilket lässtöd han eller hon behöver.

Läs intervjuer med användare av Talande Webb, länk till Funka Nu, här.

Så här går det till, klicka här för länk till instruktionssida.