Fakta

Namn: Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet)
Vad: Läsfrämjande organisation
Var: På Västbanken och i Gaza
Grundad: 1989

Kärnvärderingar: Tamerinstitutet arbetar utifrån fyra kärnvärderingar: 1) att ta till vara den resurs som ligger i befolkningen. 2) kunskap och utbildning är de viktigaste byggstenarna för samhället. 3) ungdomar är en viktig kraft i samhällets uppbyggnad och utveckling och slutligen 4) den lilla gruppen och den lokala förankringen är viktig. Intiativet till förändring måste bottna hos de berörda.

Vision: Tamerinstitutet arbetar för ett Palestina där barn och unga i en trygg och demokratisk miljö kan utveckla sina kunskaper och färdigheter och därmed uppnå sina drömmar. Institutets vision är bra utbildning för alla, tillgång till information, uttrycksfrihet och där barn och unga känner sig värdesatta och hörda. Drömmen är ett Palestina där barn och unga kan leka, lära och utvecklas tillsammans och därigenom dela idéer, erfarenheter och uttrycka sig konstnärligt genom skrivande, dialog och konst.

Gör: Läsfrämjande verksamhet i form av bl.a skrivarverkstäder, berättar- och
dramaklasser, läskampanjer, utgivning av barnlitteratur, utbildning av bibliotekarier och utgivning av en tidning med ungdomars egna berättelser, reflektioner och texter.

Utgivning: Sedan 1993 då Tamerinstitutet började publicera böcker har över 130 titlar givits ut.

Samarbetar med: Diakonia - Sweden, Anna Lindh Foundation - Sweden, Consulate General of Belgium-Jerusalem, Belgian Technical Cooperation – Jerusalem, Book Aid International – UK, British Council, CC NGO/EFA, Frankfurt Book Fair, French Consulate, French Cultural Center, Goethe Institute, Heinrich Böll Foundation, IBBY, Welfare Association, Arab Fund of Arts and Culture, Consulate General of Sweden/SIDA, Riwaq center for Architectural conversation, Bologna Book Fair, Movement for Peace MPDL, Spanish Agency for international development AECI, Save the children – UK, UNESCO, UNICEF, Children’s Literature Committee.