Pristagarföreläsning

Den 2 juni hölls en pristagarföreläsning i Stockholm av Christine Nöstlinger och Maurice Sendaks representant Judy Taylor Hough. Framförandena finns att läsa nedan i svensk översättning och på originalspråk.