Tal av utbildnings- och kulturminister Leif PagrotskyLeif Pagrotsky

Prisutdelningen 25 maj 2005 Skansen, Stockholm
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2005

Ers Kungliga höghet, excellenser, ärade pristagare och kära vänner,

Vi har samlats här idag i gemensam kärlek till litteraturen,
i gemensam kärlek till läsandet.
Vi har också samlats här idag för att gemensamt hylla skrivandet, och två unika berättare, Ryôji Arai, och Philip Pullman.

Barn är som blommor. De är proppfulla av växtkraft och energi, vilja och nyfikenhet. Men de behöver både omtanke, trygghet och frihet för att kunna slå ut och bli precis så storslagna och färgstarka som de har möjligheter till. Det räcker inte med sol och vatten, det behövs också kärlek. Och stimulans. Det handlar om kultur. Kultur som ett livsvillkor.

Att alla barn har rätt till kultur slår FNs barnkonvention fast. Det är vi vuxna som måste ta ansvaret för att upprätthålla att den rättigheten förverkligas; över hela världen, nu och i framtiden.

Kanske är det så att vi formas allra mest av det vi läser som barn. Just när man är i början av livet, och i början av att försöka förstå vad det är för något egentligen.
Just när man är i början av att hitta sitt eget språk.
Vi vet att språket är en nyckel till att uppfatta och förstå världen, och inte minst ett verktyg för att kunna påverka sin omvärld. En nyckel till demokrati.

Vi vet att läsandet är en nyckel till kunskap – också annan kunskap än den man kan läsa sig till. Vi vet till exempel att barn som inte är bra på att läsa också har svårt att förstå siffror och problemställningar. Därför måste vi värna och arbeta för läsandets självklara plats i barnens vardag, inte minst i skolan! Det är avgörande för framtiden.

När Sveriges regering instiftade det här priset till Astrid Lindgrens minne var det för att tydligt markera hur viktigt det är med läsning och litteratur för barn.
Fyll barnens liv med fantasins alla möjligheter!

Utbildnings- och kulturminister Leif PagrotskyLeif Pagrotsky
Utbildnings- och kulturminister Leif PagrotskyLeif Pagrotsky