Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths tal

Ers Kungliga Höghet, Excellenser, ärade Tamerinstitutet, kära publik.

Astrid Lindgren sa en gång: ”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker.” 
När världens största barn- och ungdomslitteraturpris nu går till Tamerinstitutet i Palestina är det läsandets mirakel som hyllas, liksom tron på litteraturen och barns kreativitet. Tillsammans ger de nycklar till ett öppet samhälle. 

Tamer är en person som går med frön från den ena dadelpalmen till den andra och befruktar dem. Ordet illustrerar Tamerinstitutets vision att kunskap och erfarenhet flyttas från en plats till en annan, från en människa till en annan. När det handlar om litteratur och läsande är förmedlingen avgörande. Högläsning, bokprat, läskampanjer eller eget skrivande ¬– det behövs alltid en länk mellan böckerna och läsarna. Det gäller särskilt när läsarna är barn.

Trots oroligheter och svåra förhållanden på Västbanken och i Gaza har Tamerinstitutet outtröttligt verkat för att tusentals barn och unga ska få möjlighet att möta litteraturen. Därigenom har de också fått möjlighet att utveckla sin identitet och sin självkänsla. Läsfrämjandet har varit ett pionjärarbete och verksamheten har idag en stor spännvidd.

Tamerinstitutets verksamhet kan sägas stå för kontinuitet i en kaotisk värld. Litteraturen finns alltid där, oavsett livsvillkoren för dagen. En positiv motkraft som ger hopp. När palestinska barns skolgång blir avbruten försöker Tamerinstitutet både kompensera den förlusten och bidra till ett annat sorts lärande, där barnen också kan utveckla sina konstnärliga uttryck. 

Att ha tillgång till ordet, boken och berättelsen borde vara en självklar rättighet. För världens alla barn. För mig är det ytterst en demokrati¬fråga. Det tidiga mötet med litteraturen får oss att växa som människor, det utvecklar fantasin, kreativiteten, empatin. Och hoppet! Utan läsupplevelser, utan läsmirakel blir mänskligheten fattig.

Därför behövs Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Priset ska stärka barn- och ungdomslitteraturens ställning i världen. Det ska också stärka barns rättigheter på global nivå. Prisets genomslagskraft och synlighet har ökat för varje år. Det är hoppfullt för barnlitteraturen och för barnen.  Men det behövs också metoder och goda exempel. Metoder och exempel som uppmuntrar och inspirerar. Tamerinstitutet har visat att deras metoder och exempel faktiskt fungerar, till och med under mycket svåra omständigheter. Det är en enastående bedrift. 

Tack och må ni fortsätta ert arbete – för alla barns skull!